Har du behov av hjälp med industrilackering?

Är det så att du behöver någon som hjälper dig med industrilackering? Vänd dig gärna till QPC som utför industrilackering. De har redan nu kunder inom områden som:

  • Verkstadsindustrin
  • Fordonsindustrin
  • Byggsektorn
  • Offentlig miljö

Detta företag har en bred kunskap samt även en bra förståelse för varje bransch och vad den kräver. De har även genom åren fått bra kunskaper i hur de ska hantera olika saker som maskering, ytfinish och korrosion.

Lackering inom industrin

När det gäller industrilackering så handlar det om pulverlackering. Detta görs dels för att förlänga livslängden på olika saker, dels för att göra dem snyggare att se på. Det går att lackera en hel del olika saker från maskiner till gungställningar och en mängd saker där emellan. Kanske det är så att du har flera saker som du behöver skydda från yttre påverkan? Då kan det vara smart att låta dessa saker bli lackerade.

Smart med pulverlackering

Pulverlackering i sig, är ett sätt att lackera, med ett pulver, i en vald kulör. En lackering sker alltid i flera steg. Först är det en tvätt av det som ska lackeras. Detta är viktigt, för att lackeringen ska fästa på bra sätt. Skulle det finns rost eller smuts, så blästrar man före lackeringen. Ibland krävs det även att man gör en fosfatering eller att man gör olika typer av tunnytskiktsbeläggning. Därefter så appliceras pulvret, med ett arbetsstycke, som sprutar ut pulvret. Detta pulver består av bindemedel, tillsatsmedel och pigment.

Om du har behov av hjälp med din lackering, vänd dig då gärna till QPC. De är ledande företag inom pulverlackering, montering och lagerhantering